Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave