Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie Miroslavy Saxovej, sudkyne Mestského súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave