Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Erika Tomusa, sudcu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania