Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. septembra 2022
 • 14:30 hod.
 • 21.09.2022 o 9.00 hod. pokračovanie 13. zasadnutia
 • Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica z 20.9.2022 431.58 kB

Zvukový záznam 52.38 MB

Zápisnica z 21.9.2022 649.92 kB

Zvukový záznam 89.19 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1557/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022, CR 1030/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 246/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 246/2022
  Predkladá:
  členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Elena Berthotyová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 1557/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022, CR 1030/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 1559/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  CR 1138/2022, CR 1124/2022, CR 290/2022, CR 1083/2022, CR 1100/2022, CR 234/2022, CR 235/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 283/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 1461/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022, CR 1030/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 1148/2022
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022
 10. Č. materiálu:
  CR 1304/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 1266/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  CR 1030/2022
 12. Č. materiálu:
  CR 1253/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia: