Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Michaely Krajčovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania