Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave