Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Viery Markovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania