Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Mgr. Miriam Plavčákovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave