Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Michala Kačániho, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave