Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Skotnickej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave