Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Zity Leimbergerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave, na základe výsledkov výberového konania (CR 721/2022)