Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie sudcu JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania