Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na schválenie Harmonogramu revízií Krajského súdu v Bratislave