Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Milana Husťáka, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach