Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Mareka Olekšáka, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre