Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie Mgr. Moniky Farkašovej, sudkyne Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre