Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

22. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Evy Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre