Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Lenky Kostolanskej, sudkyne Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre