Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedu Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Eduarda Valenčina, sudcu Okresného súdu Prešov, na Krajský súd v Prešove na základe výsledkov výberového konania