Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie Mgr. Mareka Anovčina, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne