Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Tischlerovej, sudkyne Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave