Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Petra Dumana, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave