Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Vincenta Szabóa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave