Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie Kristíny Srnkovej, sudkyne Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave