Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie Mgr. Maroša Feketeho, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave