Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Bibiány Ťažiarovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave