Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kristíny Ferencziovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave