Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania