Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Návrh predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., sudcu Krajského súdu Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky