Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Alexandry Hanusovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR-1303/2023 7. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený