Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Beáty Javorkovej, sudkyne Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR-902/2023 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený