Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Dušana Szabóa, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR-869/2023 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený