Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Zeleňakovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky