Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. júna 2020
 • 11:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Uznesenie č. 163/2020 - k volebnej komisii 62.56 kB

Uznesenie č. 164/2020 - k mandátovej komisii 62.7 kB

Zápisnica 650.87 kB

Zvukový záznam 152.8 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  161/2020, 162/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 535/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  166/2020, 167/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 515/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 516/2020
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 519/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 523/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  165/2020
 7. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 93/2016, SR 92/2017, SR 72/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 390/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 385/2000 Z. z.
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 420/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 534/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 540/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  KSR 187/2020
  Predkladá:
  Okresný súd Bratislava I
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 537/2020
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 562/2020
  Predkladá:
  JUDr. Eva Mišíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky vykonávajúca povinnosti predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z., na návrh JUDr. Kataríny Javorčíkovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD.
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  168/2020