Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Petra Kaňu, sudcu Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky