Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Radoslava Svitanu, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR-1050/2023 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený