Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Dušana Krč - Šeberu, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe výsledkov výberového konania