Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Emila Klemaniča, sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe výsledkov výberového konania