Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd