Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku na preloženie JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na základe výsledkov výberového konania

  • Materiál č.: SR 648/2021 18. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku
  • Výsledok: schválený