Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2022 - 2024

  • Materiál č.: SR 585/2021 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený