Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Návrh rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 2022-2024

  • Materiál č.: SR 801/2021 18. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený