Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Návrh rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 2023 - 2025