Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2023 - 2025