Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2023 – 2025