Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu generálneho prokurátora v zastúpení jeho námestníkom pod sp. zn. IV/3 Pz 22/2021/1000 zo dňa 31.08.2021 (SR 689/2021)