Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh záverov o spôsobe vykonania výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 265/2021 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie