Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

21. Návrhy povereného predsedu Správneho súdu v Košiciach na dočasné pridelenie sudkyne a sudcu na výkon funkcie sudkyne a sudcu na Správny súd v Košiciach