Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Návrhy predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie sudkyne a sudcu na výkon funkcie sudkyne a sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici

  • Materiál č.: CR-749/2023, CR-750/2023 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený