Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrhy predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudkýň Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkýň na Krajský súd v Trnave bez výberového konania

  • Materiál č.: CR 1462/2022, CR 1463/2022, CR 1464/2022 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vypustený